Стандарти з енергозбереження

ПЕРЕЛІК

чинних в Україні національних стандартів у сфері енергозбереження

станом на 01.06.2010 року.

 

Загальні

1

 ДСТУ 2339-94

Енергозбереження. Основні положення.

2

 ДСТУ 2420-94

Енергозбереження. Терміни та визначення.

3

 ДСТУ 2155-93

Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню.

4

 ДСТУ 3682-98

(ГОСТ 30583-98)

Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг.

5

 ДСТУ 3755-98

Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію.

6

ДСТУ Р 50-081-2000

Енергозбереження. Методика оцінювання енергетичного стану систем енергопостачання промислових підприємств для їх паспортизації.

7.

ДСТУ 5078:2008

Енергозбереження. Обладнання промислової призначеності енергоспоживальне. Вимоги до показників енергетичної ефективності.

Паливно-енергетичні баланси

8

 ДСТУ 2804-94

Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення.

9

 ДСТУ 3176-96

 (ГОСТ 30341-96)

Енергозбереження. Методи визначення балансів енергоспоживання гірничих підприємств.

10

ДСТУ 4714:2007

Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу.

Нормування питомих витрат та втрат

11

 ДСТУ 3224-95

 (ГОСТ 30356-96)

Енергозбереження. Методи визначення норм витрачання електроенергії гірничими підприємствами.

12

 ДСТУ 3159-95

Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання.


13

 ДСТУ 3740-98

Енергозбереження. Методи аналізу та розрахунку зниження витрат палива та енергії на металургійних підприємствах.


14

ДСТУ Р 50-072-98

Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах постачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно.

15

ДСТУ 3860-99

Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в діючих мережах електропостачання 220кВ і вище.

16

ДСТУ 4110-2002

Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів (ANSI/IEEE 739:1995,NEQ)

Енергетичне маркування

17

 ДСТУ 4081-2002

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги.

18

 ДСТУ 4238-2003

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності холодильних приладів.

19

 ДСТУ 4351׃2004

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності пральних машин.

20

 ДСТУ 4352׃2004

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності кондиціонерів повітря.

21

 ДСТУ 4441׃2005

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності електричних ламп.

22

ДСТУ 4712:2007

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності посудомийних машин.

23

ДСТУ 4992-2008

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. визначення енергетичної ефективності електричних прасок.


24

ДСТУ 4980-2008

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. визначення енергетичної ефективності електричних духовок

Енергетичний аудит

25

 ДСТУ 4065-2001

Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги (ANSI/IEEE 739-1995,NEQ)

26

ДСТУ 4713:2007

Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації роботи.

Енергетичний менеджмент

27

 ДСТУ 4472׃2005

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги.

28

ДСТУ 4715:2007

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадіях розроблення та впровадження.

29

ДСТУ 5077:2008

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціонування.

Ресурсосбереження

30

 ДСТУ 3051-95

 (ГОСТ 30166-95)

Ресурсозбереження. Основні положення.


31

 ДСТУ 2102-92

Ресурси матеріальні вторинні. Терміни та визначення.

32

 ДСТУ 3052-95

(ГОСТ 30167-95)

Ресурсозбереження. Порядок встановлення показників ресурсозбереження у документацію на продукцію.


Вітроенергетика

33

 ДСТУ 4407-2005

Вітроенергетика. Вітронасосні установки. Загальні технічні вимоги.

Установки, системи, методи та методики

34

 ДСТУ 2671-94

Теплоутилізатори. Методи випробування.

35

 ДСТУ 2677-94

Теплоутилізатори. Типи та основні параметри.

36

 ДСТУ 3282-95

 /ГОСТ 30371-96/

Енергозбереження. Установки для вакуумної деарації води. Загальні положення.

37

 ДСТУ 3581-97

(ГОСТ 30517-97)

Енергозбереження. Методи вимірювання і розрахунку теплоти згоряння палива.

38

 ДСТУ 3401-97

 (ГОСТ 30486-97)

Енергозбереження. Методи та засоби вимірювань теплових величин. Загальні положення.

39

ДСТУ 3635-98

 /ГОСТ 30604-98/

Енергозбереження. Установки теплоутилізаційні. Загальні положення.

40

 ДСТУ 3756-98

/ГОСТ 30619-98/

Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку первинні термоелектричні загально промислового призначення. Загальні технічні вимоги.

41

 ДСТУ 3336- 98

 (ГОСТ 30517-97)

Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги.

42

 ДСТУ 3886-99

Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та виробу.


43

 ДСТУ 4035-2001

(ГОСТ 25380-2001)

Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям.


44

 ДСТУ 3971-2000

Енергозбереження. Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення  витрат теплової енергії.

Вторинні енергетичні ресурси

45

 ДСТУ 3818-98

Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення.

46

 ДСТУ 4090-2001

(ГОСТ 31188-2003)

Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання (ГОСТ 31188-2003,ІДТ)

47

 ДСТУ 4369׃2004

Енергозбереження. Чорна металургія. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання.

48

 ДСТУ 4370׃2004

Енергозбереження. Коксохімічне виробництво. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання.

Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії

49

 ДСТУ 3569-97

 /ГОСТ 30514-97/

Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. Основні положення.

50

 ДСТУ 2275-93

Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. Терміни та визначення.

51

 ДСТУ 3859-99

Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії теплові насоси. ”Повітря-вода” для комунально-побутового теплопостачання. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

52

 ДСТУ 4034-2001

/ГОСТ 30757-2001/

Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Результат пошуку зображень за запитом

Результат пошуку зображень за запитом